Aday Bilgilendirme Rehberi

Adaylar başvurularını;

    Belirtilen web adresi (https://portalhubtuampbb.hitit.edu.tr) üzerinden T.C. Kimlik No. ve e-devlet şifresi ile “Online Başvuru” yapılır. Online başvuru için başvuru bölümüne giriş yapılır. Kişisel bilgiler kimlik doğrulama sistemi üzerinden otomatik olarak gelir. Aday; İban, Ev Telefonu, İş Telefonu, İş Adresi, Tebligat adresi, Engellilik Durumu, İş Durumu, Eğitim Durumu bilgilerini girer. Sağ üst köşede bulunan aday ismine tıklanarak güncel resim ve kişisel bilgiler eklenir. Sınav başlığı altında bulunan Sınavlar/Duyurular kısmına girilerek aktif sınavlar alanından girmek istediği sınava ait böülüme tıklanarak Bireysel Başvuru ekranına geçilir. Sınav İl Merkezi ve sınava girilecek birimler seçilir “Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu onaylıyorum” alanı seçilerek başvuru onaylanır. Aday Sözleşmesi, Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi okunularak “Okudum, Anladım, Kabul ediyorum” alanı seçilir. “Onayla ve Öde” butonu tıklanılarak online ödeme alanına geçilir. Ödeme online yapılmak süreti veya dekont yükleyerek sınav başvurusu tamamlanır.

    Belirtilen web adresi (https://portalhubtuampbb.hitit.edu.tr/DS/Login) T.C. Kimlik No. ve telefon numarası ile “Online Başvuru” yapılır. Online başvuru için başvuru bölümüne giriş yapılır. Kişisel bilgiler kimlik doğrulama sistemi üzerinden otomatik olarak gelir. Aday; İban, Ev Telefonu, İş Telefonu, İş Adresi, Tebligat adresi, Engellilik Durumu, İş Durumu, Eğitim Durumu bilgilerini girer. Sağ üst köşede bulunan aday ismine tıklanarak güncel resim ve kişisel bilgiler eklenir. Sınav başlığı altında bulunan Sınavlar/Duyurular kısmına girilerek aktif sınavlar alanından girmek istediği sınava ait böülüme tıklanarak Bireysel Başvuru ekranına geçilir. Sınav İl Merkezi ve sınava girilecek birimler seçilir “Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu onaylıyorum” alanı seçilerek başvuru onaylanır. Aday Sözleşmesi, Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi okunularak “Okudum, Anladım, Kabul ediyorum” alanı seçilir. “Onayla ve Öde” butonu tıklanılarak online ödeme alanına geçilir. Ödeme online yapılmak süreti veya dekont yükleyerek sınav başvurusu tamamlanır.

    Adayın başvurusunu şahsen yapmak istemesi durumunda (http://www.hubtuampbb.hitit.edu.tr/hubtuam-personel-belgelendirme-birimi/basvuru-formu/basvuru-formu) Aday Başvuru Formunu doldurmak sureti ile HÜBTUAM PBB’ye başvurur.

 • Başvuru sahibi, o günün koşullarına göre herhangi bir fondan (belgelendirme için doğrudan hibe programı vb.) faydalanmak istediğinde, öncelikle HÜBTUAM PBB’nin ilgili fondan faydalanılması hususunda gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. HÜBTUAM PBB , bu koşulları sağladığı takdirde başvuru sahipleri ilgili fonun gereklerini yerine getirmek zorundadır. HÜBTUAM PBB , fonun gerekliliği olan başvuru şeklini TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak web sayfasında yayımlar.
 • Başvurular, Yönetici Asistanı tarafından 3 gün içerisinde uygunluk değerlendirilmesinden geçer. Geçerli olan başvurular sınav organizasyonu yapılmak üzere sınav modülüne aktarılır. Geçersiz olan başvuru için başvuru sahibine sistem tarafından bilgilendirme maili ve sms gönderilir. Başvuru süresi içerisinde eksikliklerin giderilip başvurunun güncellenmesi istenir.
 • Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen ve başvuruları kabul edilip onaylanan başvuru sahipleri ''ADAY'' konumuna gelir, başvuruların onay durumu portalı üzerinden takip edilebilir.
 • Aday, portal üzerinden T.C. Kimlik No, e-devlet şifresi veya HÜBTUAM PBB den alacağı bilgi ile giriş yapabilir.
 • Portal üzerinden açılacak sınavların türü, sınav yeri, sınav tarihi, sınav saati, sınav durumu, v.b. bilgileri takip eder. Sınavlara ilişkin başvurularını yapabilir.
 • İlk girdiği sınavda başarısız olan adaya, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı, HÜBTUAM PBB  tarafından sağlanır.
 • Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde, İlk girdiği sınavda başarısız olan adaya, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ücretsiz 2 (iki) sınav hakkı, HÜBTUAM PBB  tarafından sağlanır. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkanı, sınavdan önce adaylara bildirilir.
 • Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, HÜBTUAM PBB, adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde HÜBTUAM PBB tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir. HÜBTUAM PBB bu talebi yerine getirir.
 • İlk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, 1 (bir) yıl içinde HÜBTUAM PBB tarafından ilgili ulusal yeterlilik bazında açılan ve duyurulan sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez. Buna rağmen ödediği ücreti talep eder ise HÜBTUAM PBB bu ücreti geri iade etmez.
 • Bir yıl içinde, HÜBTUAM PBB tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday; tekrar başvuru yapmak istediğinde başvuru onay süreci tekrar başlatılır.
 • Aday, eğer daha önce HÜBTUAM PBB dışında başka bir yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili belgelendirme programı (ulusal yeterlilik) bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olamaması nedeniyle ikinci veya üçüncü sınav hakkını (Hibe olduğu durumlarda) kullanmak üzere HÜBTUAM PBB’ye başvurdu ise; geçtiği birimler ile ilgili olarak HÜBTUAM PBB tarafından kendisinden talep edilen ve ilgili belgelendirme programı tarafından ortaya konan şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını gösterecek belgeleri HÜBTUAM PBB’ye sunmak zorundadır. Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurusunun onayı HÜBTUAM PBB  tarafından verilir.
 • Belge başvurusunda bulunacak kişilerden; herhangi bir deneyim ve eğitim şartı aranmamaktadır.

Sınav Süreci

 • Belgelendirme şartları, her bir belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen başvuru şartları ile yine aynı belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen ve adaylarda aranan bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde hazırlanmış teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavlardan başarılı olmayı içerir.
 • HÜBTUAM PBB, yapmayı planladığı sınavları SINAV TAKVİMİ ile internet sitesinde ve portalda yayımlar. Aday; girmek istediği sınavlara ilişkin başvuruyu ve başvuruya ilişkin bilgileri (sınav tarihi, saati, adresi vb.) portal üzerinden yapmak ve takip etmekle yükümlüdür.
 • Aday, SINAVTAKVİMİNDE belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.
 • Aday başvurusunu yaptığı sınava; sınav giriş belgesi(getirilmesi zorunlu) ve Kimlik Kartı, Nufus Cüzdanı, geçici nüfus belgesi, sürücü belgesi, ehliyet, pasaport (herhangi biri) olmadan sınava giremez ve sınav hakkını kaybeder,
 • Sınavların yapısı ve sınav başarı seviyeleri her bir belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) tanımlanan yeterlilik şartlarının değerlendirilmesi amacına uygun olarak belirlenmiş olup her bir belgelendirme kapsamı için hazırlanmış olan Belgelendirme Rehberinde açıklanmıştır. Belgelendirme Rehberleri, HÜBTUAM PBB resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmıştır.
 • Sınavlar, HÜBTUAM PBB tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Değerlendiricilar tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda adaylara ne tür soru sorulacağı (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma v.b.), en az kaç adet soru sorulacağı, sınav sorularını cevaplandırmak üzere ne kadar süre verileceği ilgili belgelendirme programlarında (ulusal yeterlilikler) veya belgelendirme programlarına atıf yapılan Bel gel end i rme Rehberlerinde açıklanmıştır.
 • Adayların girecekleri sınavlarla ilgili uymaları gereken kurallar; ‘’ADAYLARIN TEORİK SINAVDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’, ‘’ADAYLARIN PERFORMANSA DAYALI SINAVDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’ ve ‘’ ADAYLARIN MÜLAKAT SINAVINDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’ HÜBTUAM PBB  resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmıştır.

Belgelendirme Süreci

 • Bir adaya ilişkin belgelendirme kararı, ilgili belgelendirme programında ve sistem dokümanlarında belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi ile ve belgelendirme prosesi boyunca toplanan bilgiler esas alınarak HÜBTUAM PBB tarafından alınır.
 • HÜBTUAM PBB  belgelendirme kararı aldığı kişilerin listesini her ay toplu olarak MYK’nın belirlemiş olduğu günler içinde MYK’ya bildirir. HÜBTUAM PBB  tarafından alınan belgelendirme kararlarının MYK’nın ilgili birimlerinin onayından geçmesi sonucu kişiler belge almaya hak kazanırlar. Belge almaya hak kazanan kişiler; HÜBTUAM PBB  resmi internet  sitesinde  kamuya  açık  olarak  yayımlanmış  olan  “Belge  Sorgulama’’  menüsünden  belgelerini,  ayrıca “Teşvik Sorgulama’’ menüsünden de teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan yatan belgelendirme ücret bedelini takip edebilirler.
 • HÜBTUAM PBB , verdiği belgelerin sorumluluğunun tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili belgelendirme programında belirtilen ve standartlar kapsamında konulan şartlara uyduğu sürece, sadece belge kullanım hakkı verir.
 • Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; HÜBTUAM PBB uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını değiştirabilir veya iptal edebilir.
 • Adaylar, belgelendirme ile ilgili her türlü itiraz ve şikayeti HÜBTUAM PBB  tarafından web sayfasında yayımlanmış olan itiraz ve şikayeti değerlendirme prosedürüne göre yapma hakkına sahiptir.
HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum