Gözetim

  • Belgelendirilen kişilerin ilgili Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için Yönetici Asistanı öncülüğünde yapılır.
  • Tüm belge alan belge sahiplerinin gözetim süresi 3.yıl bitimin de dolacaktır. Bu süre dolmadan 3 ay öncesinde almış olduğu ilgili Ulusal Yeterlilikde belirtilen gözetim şartlarına uygun verileri sunması istenir.
  • Belge alan belge sahiplerine, gözetim süresinin bitiminden 3 ay önce portal üzerinden veya Yönetici Asistanı tarafından email, SMS veya telefon ile ulaşılarak tekrar gözetim bilgilendirilmesi yapılacaktır.
  • HÜBTUAM PBB Belgelendirme ve Belge Kullanım sözleşmesinde yer alan, gözetim süresi ile ilgili gözetim kurallarını içeren şartları kuralları, belge alan aday kabul etmiş sayılır.
  • Gözetim faaliyeti, belgeli kişinin işvereni tarafından doldurulan “FR.35 BELGE GÖZETIM İZLEME FORMU” ile gerçekleştirilir. Belgeli kişinin işvereni tarafından bu form HÜBTUAM PBB’ye ulaştıktan sonra formda ilgili alanlar Yönetici Asistanı tarafından doldurulur, belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiği tespit edilirse belge geçerliliğini korur.
  • HÜBTUAM PBB, Yönergesi ile belirtildiği üzere, belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi, askıya alınması, iptali ve gözetim gibi bireysel ve düzenleyici kararları alma yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
  • Belgeli kişinin, gözetim sonu yeterliliğini ispat etmesi ile belge süresi dolana kadar çalışmasına devam eder.
  • Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini ispat edememesi veya ulaşılamaması halinde belgesi askıya alınır. Eğer ki belge süresi dolmadan belge sahibi gerekli gözetim evraklarını HÜBTUAM PBB’ye getirir ise belge süresi dolana kadar belgesini kullanabilir. Askı ve iptal durumları web adresinde yayımlanır. 
HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum