Kalite Politikası

              • Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi, “Sürekli iyileştirilen bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Hitit Üniversitesi’nin güçlü altyapısı, nitelikli ve tecrübeli kadrosunun desteği ile ulusal, uluslararası organizasyonlar ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için belgelendirme faaliyetlerini yürütmeyi,
              • Verdiğimiz hizmetin kalitesini; müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,
              • Personel belgelendirme faaliyetlerimizi; akreditasyon kapsamlarımızda yer alan ulusal ve uluslararası standardlara göre, uygun metot ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı, ilgili tarafların tüm haklarını koruyarak, adil, tarafsız ve bağımsız bir yönetim anlayışı ile gerçekleştirmeyi,
              • Personelin hizmet alanımız ile ilgili yeni gelişmeleri ve teknolojiyi öğrenmesi için gerekli eğitimleri sağlamayı,
              • Bütün personelimizin kalite dokümantasyonumuzu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri kendi içlerinde uygulamalarını ve ilan edilmiş hedeflere ulaşmak için katkıda bulunmalarını sağlamayı,
              • Devamlı gözetim ve değerlendirme yaparak doğru iletişim ve yönlendirmelerle performansı artırmayı,
              • Prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
              • Çıkar çatışmasının yönetilmesini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanmasını,
              • Adaylar için aşırı mali şartlar talep edilmemesini,
              • Bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar aranmamasını,
              • Akreditasyon kurallarına riayet ederek sistemin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
              • TS EN ISO/IEC 17024 ilkelerine uygun hareket edilmesini,
              • Hizmetlerimizi sağlarken ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

              amaç edinmiştir,

              Prof.Dr. Reha Metin ALKAN

              Rektör

              HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
              Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum