Tarafsızlığın Yönetimi

HÜBTUAM PBB tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere;

 • Yapısını, politikalarını ve prosedürlerini doküman haline getirmiş ve belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelinin anlamasını ve uygulamasını gerek taahhüt ile gerekse egitim ile sağlamıştır,
 • Sürdürdüğü belgelendirme faaliyetlerinde; tüm başvuru sahibi ve adayların, bu faaliyetler hakkında kolayca bilgi almalarını sağlamak için kendi personeline belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gerekli ve yeterli egitim imkanlarını sağlar,
 • Ayrıca tüm başvuru sahibi ve adayların; başvuru, sınav, belgelendirme ve diğer faaliyetler hakkındaki bilgilere kolayca erişmeleri için HÜBTUAM PBB  web sitesinde; başvuru şartları, sınavlar, haklar, belgelendirme, geçerliliğin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal etme, itiraz ve şikayet süreci gibi tüm faaliyetleri kamuya açık hale getirmiştir.
 • HÜBTUAM PBB Ulusal Yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmamaktadır.
 • İlgili mesleklerde MYK Belgesi almak isteyen tüm kişiler sınav başvurunda bulunabilirler,
 • Belgelendirme yapılan meslekler ilgili ulusal yeterlilik şartlarına göre bir eğitim/öğretim programının bitirilmesini şart koşmamaktadır.
 • Belgelendirme ücretleri Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak HÜBTUAM PBB Yönetim Kurulu Toplantısı ile belirlenir,
 • Bu belirleme sonucunda ücretlendirme asla aşırı mali şartlara dayandırılmamaktadır. HÜBTUAM PBB Üst Yönetiminin  ve Ücret Politikası ile güvence altına alınmıştır,
 • Sınav soruları, Program Komitesi tarafından  ilgili Ulusal Yeterlilikleri karşılayıp, karşılamadığı denetlenir,
 • Sınavlarda kullanılacak olan sorular Personel Belgelendirme Otomasyonu üzerinde tutulur. Erişim yetkisi bulunan tüm kişilerin yapmış olduğu girişler, eklemeler gibi işlemler veri tabanına kaydedilir ve izlenebilirliği sağlanır,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, aday ile olan çıkar ilişkisini beyan etme yükümlülüğü vardır,
 • Personel Belgelendirme Otomasyonu tarafından tanımlı olan öğrenme çıktılarına ve sınav bilgilerine göre, soru bankasından algoritma ile soru seçimi otomatik olarak yapılır. Böylece soru seçimleri kişilere bırakılmamış olup, eşit ve adil bir sınav hazırlığı yapılması sağlanır. 
 • Sınav alanlarını ilgili Ulusal Yeterliliklere uygun olarak SINAV ALANI KONTROL FORMU’ ile her sınav öncesinde eşit bir sınav ortamı sağlamak için kontrol edilir ve kayıt altına alınır. 
 • Çıkar çatışmalarının izlenmesi, sınavın şeffaflığı, tarafsızlığı doğru ve adil ölçme sonuçları için sınavlar kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca belgelendirme faaliyetlerinde elde edilen tüm veriler MYK ya sunulmaktadır,
 • Ulusal Yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanması için HÜBTUAM PBB İç doğrulama sistemi kurmuş ve uygulamaktadır. 
 • Personel Belgelendirme Otomasyonunda belge gözetim ve yeniden belgelendirme yapılacak adaylar otomatik olarak görüntülenebilmektedir.
 • Tüm gözetim ve yeniden belgelendirme evrakları basılı doküman ve yazılım aracılığı ile tutulmakta olup, sonuçlar MYK ya bildirilmektedir. Belge askıya alma, iptal etme, kapsam değiştirme şatları da HÜBTUAM PBB web sitesinde ilan edilmektedir,
 • Belgeli kişilerin askıya alma veya iptal kararları somut deliller üzerine dayandırılmakta ve yine MYK ya bildirilmektedir,
 • İtiraz ve şikayet süreci HÜBTUAM PBB web sayfasında kamuya açıktır.
 • Tüm itiraz ve şikayet sonuçları somut deliller üzerine dayandırılmaktadır,
HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum