Ulusal Yeterliliklerde Sınav ve Belgelendirme

HÜBTUAM Personel Belgelendirme Birimi (HÜBTUAMPBB) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olmak için ön sözleşme imzalamıştır. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sitesine Ulaşmak için tıklayınız.  

HÜBTUAM PBB Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere 07/10/2016 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna akreditasyon başvurusunda  bulunmuştur. 


HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum