Yeterlilik Birimi Bazında Başvuru ve Birleştirme

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi

Kapsam Daraltma

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, HÜBTUAM PBB belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenler.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir. Bu işlemler Karar Verici kararı tarafından gerçekleştirilir.

Kapsam Genişletme

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki UY’de belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Belgelendirme Programında Oluşacak Değişiklikler

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar aday portalı, web sayfası veya e-mail, SMS vb. yöntemlerle bilgilendirilir.  Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için mülakat, yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır.

Kapsam Değişikliği

HÜBTUAM PBB belgenin kapsamında değişiklik yapılması ile ilgili, MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uyar.

Belgenin kapsamında değişiklik yapılması ve belge şartlarının değiştirilmesi gerekliliği doğduğunda Koordinatör gerekli uygulama ve faaliyetlerin yapılması için çalışmalar başlatılmasını sağlar.

Belgelendirilmiş kişilerin değişikliklere uyum sağlamasına yönelik, bilgi, yöntem ve izlenecek esaslar web sayfasında ilan edilir.

Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişiklikler sonucu belgelendirilmiş kişilerin değişikliklere uyum sağlamasına yönelik, ek bir sınav/değerlendirmenin gerekli olması halinde HÜBTUAM PBB ek sınavın ücretini, kapsamını, yönetimini, başvuruya ilişkin koşulları vb. diğer gerekli  bilgileri web sayfasında kamuya açık şekilde ilan eder.

Belge kapsamının değişmesi halinde yapılacak ek sınav ve değerlendirmeler sonucu verilecek belgelendirme kararı ve prosedürlere göre verilir.

Belgelendirilmiş kişiler, belgelendirme ve belge kullanım sözleşmesinde belirtildiği gibi HÜBTUAM PBB’in duyurularını takip etmek ve gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum