Gizlilik

  • HÜBTUAMPBB, Kalite Politikası ve Kuruluş Yönergesi’nin bir gereği olarak gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun, tüm adaylar için eşit, bağımsız ve tarafsız sınav ve belgelendirme hizmetleri verir. Bu amaçla, organizasyon yapısı ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gizlilik ve güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri almıştır.
  • Gizlilik ve güvenlik ilkelerinin bir gereği olarak, HÜBTUAMPBB belgelendirme sınavlarına katılan adaylar, sadece kendi sınav prosesiyle ilgili bilgi paylaşımda bulunabilirler; sınav prosesindeki diğer adaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunmaları diğer adayların kişisel mahremiyetini ihlal edebileceği için yasaklanmıştır.
  • Adaylara başvuru esnasında imzalatılan Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile gizliliğin korunması güvence altına alınmaktadır.
  • Belgelendirme sınavına giren adayların sınav sonuçları, her bir adayın kendi TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile görüntülenebilecek şekilde HÜBTUAMPBB web sayfasında ilan edilir. Böylelikle, kişilerin sınav sonuçlarının gizliliği sağlanmaktadır.
HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum