İlkelerimiz

HÜBTUAM PBB, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir:

 • Belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır,
 • Her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır,
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabilecektir,
 • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacaktır,
 • Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait Ulusal Yeterliliklerde(11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3/12UY0049-3 Betoncu Seviye 3/11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3/16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2)  belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul talep edilmeyecektir,
 • Herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi ile çelişeceği sebebi ile, adaylardan özel talep gelse dahi hiçbir eğitim hizmeti verilmeyecektir,
 • Belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ve kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve/veya sübjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir,
 • Tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir,
 • Belgelendirme başvurusunda bulunacak, bulunan ve belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır,
 • Adayların TC Kimlik numaraları ve kendilerine verilen e-devlet erişim şifreleri ile web sitemiz üzerinden sunulan kendilerine özel bilgi ve işlem alanlarına erişmeleri sağlanacaktır,
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır,
 • İletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum