Yeniden Belgelendirme

  • Yeniden Belgelendirme süreleri ilgili Ulusal Yeterlilik doğrultusunda yeniden Belgelendirme zamanına 3 ay kala belgeli kişi portal üzerinden, email, veya SMS, ile bilgilendirilir.
  • Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilikde belirtilen sürede fiilen çalıştığını belgeleyen kişilerin belge süreleri ilgili Ulusal Yeterlilikde belirtilen süreler kadar uzatılır. “MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar”
  • Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler uygulama sınavına alınır. Uygulama sınavında başarılı olan kişilerin belge süreleri ilgili Ulusal Yeterlilikğe göre uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
  • Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, uygulama sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları web adresinde yayımlanır.
  • Yeniden belgelendirme kararını HÜBTUAM PBB Yöneticisi verir.

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum