Ücretler

SINAV ÜCRETLERİ;

  • Ahşap Kalıpçı 700.00 TL
  • Betonarme Demircisi 750.00 TL
  • Betoncu 750.00 TL
  • İnşaat İşçisi 500.00 TL

Hesap Bilgileri:

Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çorum Ziraat Bankası 
Şube Kodu 0078 Hesap No 55973328 5001    IBAN:  TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi: 01/01/2018

11UY0011-3  Ahşap Kalıpçısı Seviye 3 Rev.02

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

(11UY0011-3-A1-T1/P1)

T1 50 TL

P1 100 TL

(11UY0011-3-A2-T1/T2/P1)

T1 50 TL

T2 100 TL

P1 400 TL

TOPLAM ÜCRET

200 TL

500 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

700 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

200 TL

11UY0012- Betonarme Demircisi Seviye 3 Rev.02

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

(11UY0012-3-A1-T1/P1)

T1 50 TL

P1 100 TL

(11UY0012-3-A2-T1/T2/P1)

T1 50 TL

T2 100 TL

P1 450 TL

TOPLAM ÜCRET

200 TL

550 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

750 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

200 TL

12UY0049- Betoncu  Seviye 3 Rev.00

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

(12UY00049-3-A1-T1/P1)

T1 50 TL

P1 100 TL

(12UY0049-3-A2-/T2/P1)

T2 50 TL

P1 450 TL

TOPLAM ÜCRET

100 TL

650 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

750 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

200 TL

16UY0253 – İnşaat İşçisi  Seviye 2 Rev.00

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

(12UY00049-3-A1-T1)

T1 200 TL

 

(12UY0049-3-A2-P1)

 

P1 300 TL

TOPLAM ÜCRET

200 TL

300 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

500 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

200 TL

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1.       GENEL KURALLAR

·       Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.

·       Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

2.       BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

·       Belge masraf karşılığı 150 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.

·       Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.

3.       BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

·       Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.

4.       ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

·       Başvurusu onaylanan adaylara ücret iadesi yapılmaz. Adayların hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

·       Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

·       Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde HÜBTUAM PBB tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi HÜBTUAM PBB tarafından  yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.

5.       DİĞER HUSUSLAR

·       Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve mesleğinin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

·       Belgenin yıpranması, kaybolması ya da belge üzerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden basım ücretinin belge masraf karşılığı dahil 300 TL ücret alınır.

·       Talep edilmesi halinde Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.

·       Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve mesleğinin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

·       HÜBTUAM PBB sınav tarihlerinde, başvuru yöntemlerinde ve kontenjan sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

·           Sınav ücretine belge ücreti dahil değildir, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlemiş olduğu 2018 yılı belge ücreti 150 TL dir.

·       İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanmak isteyen adaylar bir meslekten faydalanabilir.

·        İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanan aday, ilk sınavda başarısız olması durumunda toplamda 3 defa sınav hakkına sahiptir.

·       Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi Alabilmesi için Ulusal Yeterlilikte belirtilen birimlerin tamamından başarılı olması gerekir.


Hesap Bilgileri:

Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çorum Ziraat Bankası 
Şube Kodu 0078 Hesap No 55973328 5001    IBAN:  TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01

HÜBTUAM PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum